PRIVACYVERKLARING | Renaer&Zainea

PRIVACYVERKLARING

PrivacyBart Renaer en Ana-Magdalena Zainea, Beeldstraat 29, Temse, België (hierna “RenaerZainea” genoemd) zijn de ontwerpers van www.renaer-zainea.com (“de Website”). Op deze Website verneemt u meer over RenaerZainea en over de diensten die we aanbieden. RenaerZainea is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. RenaerZainea verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
RenaerZainea gaat persoonsgegevens over u verwerken enkel wanner u gebruik maakt
van de diensten van RenaerZainea  en/of als u uw gegevens doorgeeft via onze contactformulier of via onze mailingformulier. Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw ip-adres

Waarom RenaerZainea uw gegevens nodig heeft?
RenaerZainea verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan RenaerZainea uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een coaching of training opdracht of het aan u toezenden van informatie waarom u RenaerZainea hebt verzocht.

Delen met anderen
RenaerZainea verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij u de opdracht geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart RenaerZainea uw gegevens?
RenaerZainea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na een coaching of training traject mits u ingeschreven staat op de Nieuwsbrief van RenaerZainea waarop u ten alle tijde uw gegevens kan veranderen of verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van RenaerZainea worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekersgedrag. Deze gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen
RenaerZainea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RenaerZainea maakt gebruik van een betrouwbaar ssl certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres    en    voornaam    worden    opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens  is  voor  onbepaalde  tijd.  U  kunt uzelf ten allen tijde uitschrijven via  de link onderaan onze nieuwsbrieven.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@renaer-zainea.com. RenaerZainea zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Abonneer je op onze nieuwsbrief:

* indicates required